Podpůrné parametry

Kromě těchto základních 4C parametrů, mají velký vliv na cenu diamantů tzv. parametry podpůrné:

CUT GRADE – PROPORTION

POLISH

SYMMETRY

FLUORESCENCE

Například:

Přejít nahoru